Choď na obsah Choď na menu
 


Pokusy na primátoch

1. 3. 2011
www.ajtymozespomoct.blog.cz
Pokusy na primátoch, ktoré sa po mnoho rokov uskutočňovali na Brooksovej leteckej základni v Texase, a ktoré sa v rôznych podobách uskutočňujú dodnes.

Pri experimentoch sa používa určitý typ leteckých simulátorov. Zariadenie má názov VYROVNÁVACIA PLOŠINA PRE PRIMÁTY (VPP). Ide o plošinu, ktorá sa môže nakláňať a otáčať podobne ako lietadlo vo vzduchu. Opice sedia v sedadle, ktoré je pevnou súčasťou plošiny. Pred sebou majú ovládaciu páku, s ktorej pomocou môžu plošinu vracať do horizontálnej polohy. Potom, čo sa s ňou opice naučia manipulovať, sú vystavované ožarovaniu a chemickým bojovým látkam, aby sa zistilo, ako je ovplyvnená ich schopnosť lietať.
Štandardný výcvikový postup na vyrovnávacej plošine je popísaný v publikácii Brooksovej leteckej základne "Výcvikový postup na vyrovnávacej plošine pre primáty". Publikácia v skratke obsahuje toto:
FÁZA 1 (adaptácia na sedadlo): Opice sú pripútané (inými slovami priviazané) v sedadlách VPP na 1 hodinu denne po dobu piatich dní, pokiaľ sa nenaučia kľudne sedieť.
FÁZA 2 (adaptácia na páku): Opice sú pripútané v sedadle. Sedadlo je potom naklonené dopredu a opice dostanú elektrický šok, ktorý spôsobí, že "opica sa v sedadle začne otáčať alebo zahryzne do plošiny... Toto chovanie je opakovane vedené smerom k (experimentálnej) rukavici natiahnutej na páku." Keď sa páky dotkne, šok ustane a opica (ktorá v ten deň nebola ešte kŕmená) dostane hrozienko. Toto sa odohráva stokrát za päť až osem dní.
FÁZA 3 (ovládanie páky): Tentokrát pre zastavenie elektrického prúdu nestačí, aby sa opica pri naklonení plošiny dotkla páky. Šok potrvá, pokiaľ páku nepritiahne k sebe. To s opakuje stokrát denne.
FÁZA 4-6 (páku ťahať k sebe a od seba): Pri týchto fázach je plošina naklonená dozadu a opica dostáva elektrické šoky, kým páku neodtlačí od seba. Potom je plošina naklonená dopredu a opica sa musí znova učiť páku pritiahnuť k sebe. To sa opakuje stokrát denne. Potom je plošina náhodne nakláňaná dopredu a dozadu a opice opäť dostávajú elektrické šoky, pokiaľ nezačnú reagovať predpísaným spôsobom.
FÁZA 7 (ovládanie polohy plošiny pákou): Opice do tejto chvíle nemohli priťahovaním a odťahovaním páky ovplyvňovať polohu plošiny. Teraz ju pohybom páky budú ovládať. V tejto fáze neexistuje automatický spúšťač šokov. Manuálne ho ovládajú experimentátori a šoky spúšťajú zhruba každé 3 až 4 sekundy na dobu pol sekundy. Je to pomalší rytmus ako pri predchádzajúcich fázach, aby správne chovanie nebolo trestané a, podľa jazyku manuálu, "vyčistené". Ak sa opice nezačnú chovať podľa očakávania, výcvik sa vracia do fázy 6. Inak výcvik pokračuje, pokiaľ sa opice nenaučia plošinu udržiavať v takmer horizontálnej polohe a vyhnúť sa tak 80% šokom. Fázy 3 až 7 trvajú desať až dvanásť dní.
Potom výcvik pokračuje ďalších dvadsať dní. V tomto ďalšom období sa používa dodatočné zariadenie pre zvýšenie nakláňania a otáčania sedadla, ale opice musia pri navrátení sa plošiny do rovnovážnej polohy podať rovnaký výkon, inak budú vystavené častým šokom.
Celý výcvik, ktorý zahŕňa tisíce elektrických šokov však iba predchádza skutočnému experimentu. Akonáhle opice dokážu plošinu udržiavať väčšinu času horizontálne, sú vystavované smrteľným alebo takmer smrteľným dávkam radiácie alebo chemických bojových látok, aby sa zistilo, ako dlho dokážu na plošine "letieť". Sú teda nútené pokúsiť sa udržať plošinu vo vodorovnej polohe aj napriek pocitom nevoľnosti a možného zvracania a pokiaľ sa im to nepodarí, opakovane budú dostávať elektrické šoky.