Choď na obsah Choď na menu
 


Pár faktov...

1. 3. 2011
Radím prečítať si tento článok.. je naozaj poučný a zároveň zarážajúci...
 
→Podle bývalého vedoucího vědeckého pracovníka Huntingdon Life Sciences (jedna z největších vivisekčních společností na světě) souhlasí výsledky testů na zvířatech a výsledky testů u lidí pouze z 5%-25%.
→95% léků testovaných na zvířatech je bezprostředně poté vyřazeno coby zbytečných, či nebezpečných lidskému organismu.
→Alespoň 50 léků na trhu způsobuje u laboratorních zvířat rakovinu. Tyto léky jsou přesto povoleny k prodeji, jelikož je připouštěno, že testy na zvířatech jsou irelevantní.
→Vivisektoři Procter & Gamble použili přes neúspěšné výsledky laboratorních testů u zvířat jako přísadu umělé pižmo ( tato látka vyvolala nádor u laboratorních myší ). Výsledky testů komentovala firma Procter & Gamble jako " nepodstatné pro člověka ".
→Až 90% výsledků pokusů na zvířatech je stornováno coby neaplikovatelných na člověka.
→Lékařům byla položena otázka, zdali souhlasí, že pokusy na zvířatech mohou byt zavádějící z důvodu anatomických a fyziologických odlišností zvířecího a lidského organismu. 88% z nich odpovědělo kladně.
→Příčiny rakoviny u lidí mohou být spolehlivě identifikovány na krysách pouze z 38%. Hození mincí by bylo přesnější.
→Hlodavci jsou nejčastěji užívaná zvířata ve studiích rakoviny. Ti však nejsou nikdy postiženi lidskou formou karcinomu, který zasahuje membrány (např. rakovina plic). Jejich forma nádorů postihuje kostní a pojivové tkáně. Tyto dva typy se nedají zaměňovat.
→Pohlaví zvířat může zásadně ovlivnit výsledek testu. U lidí je tento aspekt nepodstatný.
→Asi 83% substancí je u krys metabolizováno odlišným způsobem než u lidí.
→Pokusy žalovat výrobce léku Surgam padly z důvodu svědeckých výpovědí lékařských expertů, že " údaje získané na pokusných zvířatech nemohou být bez rizika aplikovány na lidské pacienty".
→Podle výsledků pokusů na zvířatech je citronová šťáva prudký jed, oproti tomu botulin a arsenik jsou látky nejedovaté.
→Podle německých studií je 88% potratů způsobeno léky, které úspěšně prošly testy na zvířatech. Podle stejné studie 61% defektů u novorozenců je způsobeno léky, které neměly negativní dopad na zvířata. 70% léků, o kterých je známo, že způsobují defekty u novorozenců, prošlo úspěšně testy na opicích.
→Většina z 200 000 léků schválených k prodeji byla vyřazena. Tisíce léků, které byly s kladnými výsledky testovány na zvířatech muselo být staženo z trhu či zakázáno kvůli jejich efektu na lidský organismus.
→Kongres německých lékařů dospěl k závěru, že 6% smrtelných nemocí a 25% nemocí postihujících lidské orgány je způsobeno léky. Všechny byly testovány na zvířatech.
→Acylpirin, některé léky na srdce, léky pro léčbu rakoviny, insulin (způsobuje vrozené defekty u zvířat), penicilin a některé další spolehlivé léky při testech na zvířatech propadly. Pokud bychom se řídili pouze výsledky vivisekce, tyto léky by byly zakázány.
→V současné době existuje nejméně 450 metod, které mohou úspěšně nahradit pokusy na zvířatech.
→Každou sekundu umírá ve vivisekčních laboratořích na celém světě více než 33 zvířat. (Ve Velké Británii jedno každé 4 sekundy).
→Ředitel Společnosti na obranu výzkumu (Research Defence Society; instituce, která slouží pouze k obraně vivisekce) byl tázán, zdali se výzkum v medicíně může obejít bez používání zvířat. Jeho písemná odpověď zněla: " Jsem si jist, že ano ".